Individuální terapie, poradenství

Motto:
„Pokud chcete změnu, potřebujete si ve svém životě vytvořit prostor, kde se můžete zastavit a naslouchat sami sobě.“


Co můžete očekávat

 • Nehodnotící, vřelý a přijímající přístup
 • Individuální péče na míru
 • Pravidelný čas setkávání

V čem mohu pomoci

 • Úzkosti, panické ataky, deprese, pocity studu a viny
 • Nízké sebevědomí, nedůvěra v sám sebe a v okolní svět
 • Problémy v komunikaci
 • Pomoc s výchovnými problémy dětí
 • Řešení životních krizí – rozvod, partnerské krize, konflikty, hádky
 • Prožitá traumata
 • Poruchy příjmu potravy
 • Psychosomatické problémy
 • Nespavost, chronická únava

Co získáte

 • Hlubší sebepoznání, porozumění sám sobě
 • Větší schopnost řídit si vlastní život
 • Uvědomění si vlastních potřeb a jejich naplňování
 • Nástroje na zvládání situace a emočních reakcí
 • Emoční vyrovnanost a optimalizaci svalového napětí
 • Spojení se svým zdrojem vnitřní síly, kde je počátek fyzického a duševního uzdravení
 • Ujasnění si dalších kroků a možných řešení

Jakým způsobem pracuji

Svým klientům nabízím bezpečné a přijímající prostředí, kde mohou naslouchat svým potřebám, objevovat kým jsou a uvědomit si, jak jejich životní zkušenosti ovlivňují jejich současný život.
Ve své práci se budu aktivně zajímat o váš vnitřní život, naslouchat vašim slovům, doptávat se a dle potřeby kombinovat různé terapeutické metody, tak aby pro vás byly vyhovující.
Mým cílem je vás podpořit v hledání nových možností, jak žít spokojeně v souladu se svými potřebami, nahlížet na sebe s porozuměním a zároveň zůstat k sobě vlídní a laskaví.