O mně

Ve své praxi se opírám o teorii zejména dvou terapeutických směru, které se vzájemně dobře doplňují: první z nich je Psychoanalytická psychoterapie a druhá je psychoterapie Biosyntézy.

Psychoanalytická terapie klade důraz na to, aby klient mohl objevovat sám sebe, zkoumat svůj vnitřní svět a své fantazie. Pomáhá klientovi rozpoznat složité a hluboce zakořeněné nevědomé vzorce chování, které vznikly minulými zkušenostmi, pojmenovává je a dává jim hlubší smysl. Toto porozumění je pak základním předpokladem pro vlastní sebe-přijetí a možnost dělat věci jiným způsobem. To znamená, že klient má volbu rozhodnout se mezi novým funkčním způsobem a původním způsobem řešení problémů.  Díky tomu psychoanalýza přispívá k větší schopnosti řídit si svůj vlastní život a zlepšuje duševní a tělesný stav.

Pro zdárné zvládnutí psychických problémů je vhodné, a často i nezbytné, věnovat se vedle mentální analýzy i tělesným projevům, jako jsou svalové bloky nebo jiné tělesné obtíže. Stres a prožitá traumata přináší nejen narušení rovnováhy mysli a emocí, ale také tělesné a zdravotní obtíže. Ačkoliv příčina problému již vymizela, samotný problém může zůstat uložen v různých tělesných orgánech. Proto ke své práci využívám terapeutický přístup Biosyntézy, který vychází z psychosomatiky, neurovědy, epigenetiky a aktuálních informací o fungování mozku a jeho plasticitě, což je výhodné především při práci s traumatem. Cílem terapeutických setkání je přiblížit se ke klientovu zdroji vnitřní síly, dosažení emoční vyrovnanosti, uzdravení tělesných symptomů a nastavení vyváženosti, jak v těle, tak v osobním životě.
 
 
 

Profesní životopis

Odborné vzdělání:

 • Psychologické vzdělání pro psychoterapeuty – Psychoterapeutické minimum, ČIB – tréninkový akreditovaný institut EAPTI (2018 - 2019)
 • Doktorandské stipendium, Universidad Complutense, Facultad de Antropologia, Madrid (1999 - 2000)
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (1993 - 1998)

Terapeutické výcviky:

 • Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze, akreditovaný Evropskou asociací pro psychoterapii a Českou asociací pro psychoterapii, ČIB (2020 - trvá)
 • Výcvikový kurz v rodinné a párové psychoanalytické psychoterapii, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, IPPART (2020 - 2023)
 • Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (2018 - trvá)
 • Základní Psychoterapeutický výcvik v Procesově orientované psychologii, IPOP (2016 - 2017)
 • Intenzivní výcvik koučinku, Mindset koučink (2016 - 2017)
 • Všeobecný výcvik v krizové intervenci, Sdružení linka bezpečí o.s. (2011)

 
 
Další psychologické vzdělání

 

Psychoanalýza:

 • Psychoanalytický výklad snů, PhDr. Slavoj Titl (2021 - trvá)

Biosyntéza:

 • Somatické objektové vztahy – tělo terapeuta a spektrum hyper-stavů a hypo-stavů, ČIB (2020)
 • Biosyntéza výcvik v práci s dětmi, ČIB (2018 - 2019)
 • Důvěra ve změnu – Trauma, ČIB (2018)
 • Biosyntetická přípravka, ČIB (2017 - 2018)
 • Seminář „Základy biosyntézy“, ČIB (2015)
 • Kurz „Práce s tělem – Od napětí po uvolnění“, ČIB (2015)

Procesově orientovaná psychologie:

 • Workshop "Změna stavu vědomí a závislosti" , IPOP (2020)
 • Workshop „Jak to semnou mluvíš“ – Sebekritika a vnitřní práce, IPOP (2018)
 • Workshop „Vše je v rodině“ – Procesově orientovaný přístup k práci s dětmi a rodinami, IPOP (2018)
 • Workshop „Tanec s Tao, tanec s neznámým… získávání přístupu k naší životní síle v její obyčejnosti a neobvyklosti“, IPOP (2018)
 • Kde tě tlačí bota – seminář s MUDr. I. Vernym, IPOP (2018)
 • Supervizní kemp – 3 denní setkání se supervizory MUDr. I. Vernym, Mgr. S. Študentovou, (2018)

Somatic Experience:

 • Regulace nervové soustavy při stresu, SE (2020 - 2022)
 • Práce s traumatem v krizi, Český institut pro psychotraumatologii (2020)
 • Základy neurovědy, SE (2018)
 • Úvodní seminář k výcviku somatické prožívání, SE (2013)

Rodinné poradenství:

 • Kurz rodinného poradenství pro pracovníky v pomáhajících profesích, Prev-Centrum (2017)
 • Empatie a hranice v praxi, AHA rodičovství (2017 - trvá)
 • Rodičovství a živé dítě, AHA rodičovství (2017 - trvá)

Relaxační techniky:

 • Autogenní trénink, Psychosomatická klinika (2017)
 • Mindfulness II – Semináře pro absolventy, Centrum Lávka (2016 - 2017)
 • Mindfulness trénink, Centrum Lávka (2016)
 • Taneční terapie, Psychosomatická klinika (2013)
 • Bodyterapie, Psychosomatická klinika (2012 - 2013)

Ostatní vzdělání:

 • Kyberšikana, Národní centrum bezpečnějšího internetu (2016)
 • Kurz Fokusing, Centrum Lávka (2016)
 • Zážitkový workshop Pesso Boyden Psycho-motor (2016)
 • Přednášky a semináře Vzdělávací agentury PULS - PhDr. Nešpor (2015 - 2017)
 • Semináře „Sebepoznání“ - MUDr. Špatenka (2015 - 2016)
 • Kurz „Obejměte své vnitřní dítě“ (2013)
 • Semináře terapeutického směru Cesta (2012 - 2014)
 • Kurz Montessori (2009 - 2010)

Pracovní zkušenosti v oboru:

 • Sociální klinika, terapeut (2020 - 2022)
 • Telefonická krizová linka Anténa, krizový intervent (2020)
 • Hnízdo zdraví, terapeut (2019 - 2023)
 • Psychoterapeutické Centrum Lávka , terapeut (2014 - trvá)
 • Sdružení linka bezpečí, Interní konzultant v pozici Asistent náslechu (2011 - 2015)
 • Přednášky pro veřejnost

Odborné stáže:

 • FN Motol, lůžkové oddělení dětské psychiatrie (2017)
 • Dětské krizové centrum (2014)
 • Bílý kruh bezpečí (2013)

Členství:

 • Přidružený člen Institutu procesově orientované práce
 • Přidružený člen Českého institutu biosyntézy