Terapie pro rodinu, děti a dospívající

„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“ Antoine de Saint-Exupéry


Co můžete očekávat

 • Nehodnotící, vřelý a přijímající přístup
 • Individuální přístup k Vašemu dítěti a jeho potřebám
 • Pravidelný čas setkávání

V čem mohu pomoci

 • Problémy v rodinné komunikaci
 • Emoční problémy, jako jsou úzkosti, návaly paniky, agrese
 • Psychosomatické problémy, např. bolesti hlavy, břicha, a pod.
 • Poruchy příjmu potravy
 • Nízké sebevědomí, nedůvěra v sama sebe
 • Depresivní stavy, myšlenky na sebevraždu, sebepoškozování
 • Velký stres, prožitá traumata, jako jsou úmrtí, rozvod, stěhování, operace
 • Školní obtíže, např. adaptace na ŽŠ, vztahy s vrstevníky, potíže s učením, šikana
 • Závislost na internetu, mobilu
 • Facilitace rodinných konfliktů, např. mezi rodiči a jejich dospělými děti

Co získáte

 • Jako rodiče:
 • Podporu
 • Ujasnění příčin problému
 • Náhled na situaci, tedy stručné seznámení v jaké vývojové fázi se dítě nachází, ujasnění jeho potřeb, aby se dobře vyvíjelo
 • Nástroje na zvládání emočních situací
 • Nástroje na konstruktivní komunikaci
 • Vzájemné porozumění

 • Jako dítě:
 • Zpracování zdravotních symptomů
 • Získání sebedůvěry
 • Zpracování a uzdravení traumatu
 • Emoční vyrovnanost a optimalizaci svalového napětí

Jakým způsobem pracuji s dětmi

První návštěva - nejčastěji probíhá za přítomnosti rodiče a dítěte. Rodiče stručně shrnou problém, kvůli kterému vyhledali pomoc a rovněž dítě má možnost se k dané situaci vyjádřit. Pokud to dítě zvládne, zůstaneme spolu v místnosti a promluvíme si o samotě. Není to však nutné. Na konci hodiny se opět setkáme s rodiči, kterým za přítomnosti dítěte, sdělím můj pohled na problematiku a dohodneme se na dalším postupu.
U mladších dětí je možné dohodnout první konzultaci bez přítomnosti dítěte, kde rodičům obvykle předám i doporučení, jak dítě na následující setkávání připravit.

Způsob práce - s dětmi pracuji prostřednictvím rozhovorů, uvolňovacích her a technik, tak aby se mohly otevřeně projevit, prožívat samy sebe, bez studu za vlastní emoce a potřeby. Chci, aby měly prožitek z dobře ohraničeného a bezpečného místa, kde jsou přijímány v daném okamžiku takové, jaké jsou. Díky této terapii si děti mohou zpracovat prožitá traumata a začít si více důvěřovat.

Důvěrná sdělení - bezpečné prostředí a důvěra dítěte jsou pro mou práci zásadní. Proto informace, které mi dítě sdělí, nepředávám dál, ani rodičům. Má to výjimku: pokud se domnívám, že informace jsou podstatné a rodiče by je měli znát, nebo se jedná o informace o situacích, které dítě ohrožují, tak je rodičům sdělím. Dítě na to vždy předem upozorním.